Aktualności

Informacja dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi

Fundacja Inicjatyw Lokalnych powołując się na Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 IX 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych zaprasza osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby zainteresowane
na szkolenie :
„Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”

Termin szkolenia: 28 czerwca 2016 r. (wtorek), godz. 15.00
Miejsce szkolenia: ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

Więcej informacji: KLIK