Aktualności

Inauguracja VIII Roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Studenci seniorzy wracają na uczelnię. Oficjalne otwarcie nowego roku akademickiego Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się w Kawiarni Klubowa w CKPiT w Poniatowej.

Minionego czwartku, 12 października 2017 r., rozpoczął się kolejny rok akademicki Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie otworzyła Pani Kierownik PUTW, Elżbieta Olszowa. Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak przywitał wszystkich  studentów, organizatorów oraz słuchaczy. Ponadto, wręczył indeksy nowym członkom, pogratulował siły oraz motywacji do nauki i walki z samotnością. Inauguracji towarzyszyło odśpiewanie hymnu Gaudeamus igitur.

Na uroczystość przybyli m.in.: Burmistrz Gminy Poniatowa Pan Zygmunt Wyroślak, Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek, Prezes Zarządu PUTW Pan Rafał Pastwa, proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej Ks. dr Petryk oraz Prezes Zarządu Spółki GPGK Poniatowa Pan Dariusz Wojdat.

Gośćmi byli  również  pracownicy z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, którzy w ramach trwającego Roku Rzeki Wisły uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowali materiał multimedialny pt. „Wisła dzika rzeka”.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie, a studentom seniorom życzymy satysfakcji ze zdobytej wiedzy.