Aktualności

III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w III Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez gminną instytucję kultury.

Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy rękodzielników i twórców ludowych, artystów plastyków, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

Cele konkursu:
• Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.
• Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.
• Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
• Stworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie jej stałego dopływu eksponatów.
• Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.
• Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

Ustala się 4 kategorie konkursowe:

I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ,

II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ,

III.  Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ,

IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ. 

W każdej z w/w kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:

a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia,

b) dorośli i młodzież od 15 roku życia,

c) praca zbiorowa.

Organizatorzy:
a) Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
b) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
c) Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
d) Muzeum Wsi Lubelskiej.

Prace należy składać do Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej do dnia 8 marca 2022.