Aktualności

Gratulacje dla Pani Marzeny Wójtowicz – Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej

Dzisiaj, 6 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk w towarzystwie zastępcy burmistrza Anety Poniatowskiej wręczył akt powołania Pani Marzenie Wójtowicz, która została wybrana w drodze konkursu na Dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.

Pani Marzena przystępując do konkursu wykazała się dużą znajomością obowiązujących przepisów. Komisja wysoko oceniła kwalifikacje zawodowe i umiejętności Pani Marzeny, co wpłynęło na pozytywną rekomendację i wybór na stanowisko Dyrektora CKPiT w Poniatowej.

Pani Marzenie jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pełnionych obowiązków.