Aktualności

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

10 czerwca br. w Józefowie nad Wisłą odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych (MDP) Zawody te były zarazem zawodami powiatowymi.
Łącznie na starcie stawiło się 17 drużyn. Naszą gminę reprezentowały:
– MDP Kraczewice (2 drużyny) chłopcy i dziewczęta,
– MDP Kolonia Szczuczki (drużyna dziewcząt),
– MDP Kowala Pierwsza,
– MDP Kowala Druga,
– oraz Dziecięca Drużyna Pożarnicza Poniatowa – Miasto (wystąpiła poza klasyfikacją).
Drużyny rywalizowały w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym zgodnie z międzynarodowym regulaminem CTIF.

Klasyfikacja przedstawiała się następująco:
Drużyny żeńskie:
1. MDP Kolonia Szczuczki 1028 pkt.
2. MDP Kraczewice 1003 pkt.
Drużyny męskie (mieszane):
1. MDP Kraczewice 1047 pkt.
2. MDP Kowala Druga 1036 pkt.
3. MDP Kowala Pierwsza 1007 pkt.
4. DDP Poniatowa – Miasto wyróżnienie za udział.

Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w zawodach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Poniatowa. Po zawodach uczestnicy zostali zaproszeni na mały poczęstunek, który przygotował Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Poniatowej.