Aktualności

Gmina Poniatowa przystępuje do programu NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.