Aktualności

GMINA PONIATOWA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA REWITALIZACJĘ MIASTA !

Burmistrz Poniatowej  Zygmunt Wyroślak kończy swoją kadencję wspaniałym akcentem. Po trzech latach ciężkiej pracy i przygotowań otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020,  na realizację tak długo oczekiwanego projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”. Projekt znalazł się na 4 miejscu w rankingu i otrzymał najwyższe dofinansowanie wśród złożonych projektów z całego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji  to 11 378 700,30 zł,  dofinansowanie z środków  Unii Europejskiej to  6 746 118,84 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa 715 892,33 zł.

Zakres projektu obejmuje m.in. refundację kosztów związanych z  przebudową ulicy Słonecznej oraz wyodrębnienie z chodnika przy ul. Nałęczowskiej ścieżki rowerowej. W ramach projektu zaplanowano  rewitalizację Placu Konstytucji 3-go Maja wraz z otoczeniem, w tym przekształcenie części ul.Targowej na ulicę dwukierunkową;  rewitalizację obszaru pomiędzy ul. Brzozową (budowa ścieżek komunikacyjnych, wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa chodników, budowa małej sceny letniej, montaż siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu); modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w celu nadania mu funkcji społecznych, wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz likwidacją barier architektonicznych. Została podpisania także umowa na remont kładki spacerowej dla pieszych, w ciągu alei spacerowej nad stawami, przy Hotelu Słowik.

Inwestycja przewiduje także budowę dwóch nowych budynków. Na miejscu szaletu miejskiego powstanie budynek usługowy z przeznaczeniem pod wynajem na prowadzenie małej działalności gospodarczej wraz z częścią sanitarną. Obok otwartego basenu funkcjonować będzie  Punkt Informacji Turystycznej z częścią sanitarną, przebieralnią oraz częścią usługową.

Umowę na realizacje projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” podpisze już nowo wybrany Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk.