Aktualności

Gmina Poniatowa otrzyma prawie 10 000 000 zł z Polskiego Ładu

W dniu 25.10.2021 r. na stronie internetowej programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład została opublikowana lista beneficjentów pierwszego, pilotażowego naboru wniosków.

Każda jednostka samorządu mogła zgłosić maksymalnie trzy propozycje na kwotę do 5 mln zł, na kwotę do 30 mln oraz jedną bez limitu dofinansowania.

Gmina Poniatowa aplikowała o środki finansowe na trzy projekty, spośród których otrzymała dofinansowanie na dwa.

Na pierwszy projekt tj. kontynuację projektu rewitalizacji centrum Poniatowej, Gmina otrzymała 5 994 000zł. W zakresie tego projektu założono m.in. budowę budynku informacji turystycznej, budowę kawiarni na wodzie przy okrągłym molo oraz zagospodarowanie parku przy ul. Słonecznej.

Drugie zadanie dotyczy budowy sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Kowali, Niezabitowie, Poniatowej Kolonii i Dąbrowie Wronowskiej, których realizacja wynosi 12 000 000 zł, z czego 6 000 000 zł dotowane jest z Ministerstwa Sportu z Programu „Sportowa Polska”.

Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład w wysokości 3 996 000 zł będą stanowiły wkład własny a pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu gminy.