Aktualności

EFEKTOWNE I EFEKTYWNE DZIAŁANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W PONIATOWEJ

Uczniowie i nauczyciele bardzo szybko przyzwyczajają się do często stosowanych metod nauczania, co grozi rutyną i w konsekwencji nudą, która nie sprzyja skutecznemu uczeniu się. Motywowani tym faktem postanowiliśmy najpierw zaskoczyć naszych uczniów, a następnie włączyć w przygotowania konferencji naukowej, która miała sprowokować całą społeczność szkoły oraz zaproszonych gości do skonfrontowania się z pytaniem Dokąd idę? Potraktowaliśmy to pytanie jako inspirację do rozważań na temat ważnych wyborów naszego narodu na przestrzeni wieków oraz nas samych tu i teraz. Nieprzypadkowo nawiązaliśmy do twórczości Henryka Sienkiewicza, który w swoich utworach, a szczególnie w powieści Quo vadis, ukazywał różne wybory i ich konsekwencje. Pytanie- Dokąd idę stało się tytułem przedsięwzięcia oraz określiło jego program. Nasz pomysł stał się konkretem nazwanym Konferencją historyczno- literacką „Dokąd idę”. Realizacja przedsięwzięcia miała miejsce 16 listopada 2016 r.

Zgodnie z programem zaczęliśmy od kontekstu historycznego, który wprowadził dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL ukazując ważne wybory polskiego narodu motywowane faktem przyjęcia chrztu. Profesor zaczął od prowokacyjnego pytania- co by było, gdyby Mieszko w roku 966 przyjął inną religię monoteistyczną, na przykład islam. Rozważania historyczne były pierwszym etapem poszukiwań odpowiedzi na pytanie- Dokąd idę. Na innym zagadnieniu skoncentrował się uczeń naszej szkoły- Maciej Wicha, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił ciekawe informacje na temat Quo vadis, uwzględniając zarówno genezę utworu, jak również jego odbiór na przestrzeni lat. W świat powieści przenieśliśmy się za pomocą performatywnego obrazu, który stworzyli uczniowie posługując się kostiumem, ruchem oraz mimiką. Ważnym elementem była scenografia ukazująca dwa powieściowe światy- hedonistyczny, w którym poznajemy Nerona i jego dwór oraz oparty na duchowych wartościach świat pierwszych chrześcijan. W sugestywny sposób charakterystykę bohaterów uzupełniało tło muzyczne. Na końcu obrazu pojawiają się pytania- Dokąd idziesz? Który świat wybierasz? Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze? Z tymi zagadnieniami zmierzyli się wszyscy uczniowie, także zaproszeni gimnazjaliści, w czasie warsztatów.

Efekty konferencji mogliśmy zauważyć już na etapie przygotowań. To przede wszystkim doskonała współpraca oraz koordynacja działań. Według uczestników udało się nam stworzyć atmosferę sprzyjającą poszukiwaniu odpowiedzi na pytania związane z życiowymi celami i wartościami. W ciekawy sposób zaprezentowaliśmy sylwetkę Henryka Sienkiewicza oraz jego dzieło- Quo vadis. Podsumowanie warsztatów ukazało, że dla naszych uczniów najważniejsza jest rodzina, szczęśliwa miłość, przyjaźń, wiara. Szczęściem, według nich, jest możliwość spełniania marzeń oraz stworzenie dobrych relacji z innymi ludźmi. Wszystkie grupy warsztatowe uznały, że cierpienie jest potrzebne w życiu człowieka. Uczy pokory, uwrażliwia, pozwala docenić wagę pozornie małych rzeczy. Najczęściej wybieraną sentencją były słowa Św. Jana Pawła II- Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali. Uczniowie wykazali się dużą dojrzałością i kulturą osobistą. Jak wspomniał Pan Zygmunt Wyroślak Burmistrz Poniatowej takie inicjatywy są szczególnie cenne
w działaniach szkoły, ponieważ spełniają zarówno cele dydaktyczne jak i wychowawcze. Konferencja była okazją do promocji szkoły jako placówki łączącej tradycję z nowoczesnością. Mamy satysfakcję, że wspieramy naszych uczniów w dokonywaniu najważniejszych życiowych wyborów.

Izabela Walczak