Aktualności

Drugi dzień obchodów Święta Niepodległości – Koncert Patriotyczny „A Jeśli Polska”

W niedzielę, 12 listopada 2017 r. odbył się drugi dzień obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada. Z tej okazji został zorganizowany koncert patriotyczny dofinansowany z budżetu Gminy Poniatowa, z cyklu „Burmistrz Poniatowej Zaprasza” pod tytułem  „A Jeśli Polska”.  Wykonawcami koncertu były zespoły  działające przy Stowarzyszeniu Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” w Poniatowej: Chór Szczygiełki, Szpaczki, Kameralna Orkiestra Kos i recytatorzy z Poniatowej.

Na uroczystość przybyli mieszkańcy Poniatowej, przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Przewodniczący Rady Miasta Pan Eugeniusz Chyła, Burmistrz Gminy Poniatowa Pan Zygmunt Wyroślak, Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek, Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej ks. Piotr Petryk, prezes Koła Polskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Adam Popiołek oraz radni.

Burmistrz Poniatowej przywitał liczną publiczność oraz zaprosił do wspólnego słuchania. Uroczystość została rozpoczęta pieśnią patriotyczną napisaną przez Marię Konopnicka pt. „Rota”.  Koncert został wzbogacony w inscenizacje nawiązujące do okresu Polski niesuwerennej i momentów kiedy Wojska Polskie walczyły o jej Niepodległość. Tamtego wieczoru, obecni na sali  mieli okazję do wizualizacji dawnych dziejów Polski, a najmłodsi słuchacze do ich poznania i zrozumienia. Na twarzach widowni wyraźne były momenty zadumy i wzruszenia.

Wszystkim zgromadzonym na uroczystości serdecznie dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Burmistrz Poniatowej Zaprasza”, który odbędzie się już w grudniu.