Aktualności

DROGA OPOLE LUBELSKIE – PONIATOWA PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

Rozpoczęły się starania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 832 Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła. W dniu 30.09.2020 r. Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie w/w drogi wojewódzkiej.

Jednocześnie przedstawiciele tych trzech samorządów wystosowali pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Województwa Lubelskiego na rok 2021 środków finansowych na wykonanie tej przebudowy.

Starosta Opolski Dariusz Piotrowski – „Wsłuchując się w głosy mieszkańców powiatu opolskiego rozpoczęliśmy starania o jak najszybszą przebudowę tej jakże istotnej drogi, której obecny stan techniczny pozostawia wiele do życzenia”.
Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis – „Wspólna inicjatywa trzech samorządów czyli Powiatu Opolskiego oraz Gmin Opole Lubelskie i Poniatowa zakłada partycypację w kosztach przebudowy drogi, której remont leży w kwestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie”.
Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk – „Jest to niezwykle istotna arteria komunikacyjna w naszym regionie. Zarówno ze względu na usytuowanie Szpitala w Poniatowej jak i tranzyt w kierunku Lublina czy komunikację między Opolem i Poniatową”.