Aktualności

Dotacje dla jednostek OSP w Gminie Poniatowa

W dniu 04.10.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk podpisał umowy dotacyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy.

OSP Kowala Druga na podstawie zawartej umowy otrzyma dotację w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu typu BUS oraz jego dostosowanie i homologację na samochód specjalny tzw. karosaż.
Tym samym będzie to pierwszy lekki samochód operacyjny w tej jednostce. Zakupiony samochód będzie służył nie tylko jednostce OSP ale również działającemu stowarzyszeniu w Kowali Drugiej.

OSP Kraczewice na odstawie zawartej umowy otrzyma dotację w kwocie 3.000,00 zł . Środki te przeznaczone zostaną na wkład własny na zakup drabiny strażackiej przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Jednostka OSP Kraczewice kwotę 3000 zł otrzymała w formie bonu pieniężnego z okazji 100-lecia funkcjonowania.