Aktualności

Dostępne Mieszkanie – program wsparcia

Informujemy o kolejnym module programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanym przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem uwagę zwracamy na moduł „Dostępne Mieszkanie”.

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.