Aktualności

Delegacja z miasta partnerskiego Stegliglitz-Zehlendorf w Berlinie

W dniach 17-20 czerwca 2022 r. na zaproszenie burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka w Poniatowej gościliśmy delegację z miasta partnerskiego Stegliglitz-Zehlendorf w Berlinie w osobach: Michael Karnetzki – Sekretarz Urzędu Miasta, Tom Cywinski – członek lokalnego Zgromadzenia Parlamentarnego i Sebastian Leskien – członek zarządu Stowarzyszenia Miast Partnerskich.

Panowie, oprócz uczestnictwa w obchodach „Poniato-wianek 2022”, wzięli udział 17 czerwca 2022 r. w koncercie zespołu muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua”, który miał miejsce w sali koncertowej w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej.
Z kolei, w sobotę 18 czerwca 2022 r., w Domu Muzyki w Kraczewicach odbyło się oficjalne spotkanie, w którym  oprócz gości z Niemiec uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska, Radna Rady Miejskiej Agnieszka Klocek, burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, sekretarz gminy Dominik Molesta oraz Danuta i Witold Danielewiczowie. Podczas wspólnych rozmów poruszone zostały m.in. tematy: wojny na Ukrainie i  pomocy uchodźcom mieszkającym na terenie Gminy Poniatowa, formach rządowego i gminnego wsparcia dla przebywających w Polsce mieszkańców Ukrainy, którzy w naszym kraju znaleźli schronienie oraz jak pomoc ta prowadzona jest na terenie Niemiec; wypracowania wspólnych płaszczyzn do dalszej współpracy, w tym m.in. kooperacja pomiędzy szkołami, nawiązywanie współpracy z innymi miastami partnerskimi (duże doświadczenie delegacji z Niemiec, z uwagi na fakt posiadania 40 miast partnerskich).

Tego dnia, na życzenie delegacji z Niemiec, odbyła się bardzo wzruszająca część pobytu przedstawicieli naszego miasta partnerskiego,  którzy udali się  pod pomniki pamięci ofiar II wojny światowej: Pomnik pamięci 14 000 Żydów, obywateli Polski, Niemiec, Austrii, Czechosłowacji więźniów niemieckiego obozu pracy w Poniatowej zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji „Erntefest” („Dożynki”) w dniu 4 listopada 1943 roku oraz Pomnik ofiar hitleryzmu wymordowanych na terenie obozu pracy w Poniatowej w latach 1941 – 1944 w ilości 22 892 osoby, gdzie zapalone zostały pamiątkowe znicze.

Nasi goście, aktywnie uczestniczyli w wielu atrakcjach przygotowanych podczas dwudniowych obchodów „Poniato – wianek 2022”.

Warto przypomnieć, że nasze miasta podpisały umowę o partnerstwie w 1993 roku. Niestety przez obostrzenia wywołane Covid -19 nasza współpraca była przez ostatnie lata ograniczona, ale wierzymy, że wizyta ta pozwoli wypracować konkretne działania z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.