Aktualności

Delegacja z miasta partnerskiego Stegliglitz-Zehlendorf w Berlinie – część I

W dniu 14 maja 2024 r. w Poniatowej gościliśmy kilkunastoosobową delegację z miasta partnerskiego Stegliglitz-Zehlendorf w Berlinie, przy czym Panowie Michael Karnetzki i Sebastian Leskien odwiedzili nasze miasto już po raz kolejny.

Przed południem nasi goście wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim z reprezentantami Gminy Poniatowa w osobach burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, zastępcy burmistrza Anety Poniatowskiej oraz kierownika Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Poniatowej Anety Mazur.

Podczas wspólnych rozmów poruszone zostały m.in. tematy pomocy uchodźcom zamieszkującym na terenie Gminy Poniatowa w związku z trwającą wojną na Ukrainie.

Pan burmistrz poinformował również przedstawicieli z Niemiec o istniejącej od niedawna w naszym mieście jednostce wojskowej, która z uwagi na usytuowanie w bliskiej odległości od wschodniej granicy, daje gwarancję bezpieczeństwa w regionie. Opowiedział także o realizowanych inwestycjach gminnych, szczególnie dotyczących budowy dróg, chodników, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz inwestycjach w oświatę.

Podczas dyskusji zadeklarowano chęć kontynuacji ponad 30 – letniej współpracy między Poniatową oraz Stegliglitz-Zehlendorf w Berlinie, trwającej od 1993 roku, która miałaby polegać przede wszystkim na kooperacji pomiędzy szkołami z partnerskich miast. Po spotkaniu i wręczeniu pamiątkowych upominków, goście z Niemiec wybrali się na spacer ulicami naszego miasta, podczas którego mogli zobaczyć zrealizowane w ostatnim czasie przedsięwzięcia i zachwycać się urokami Poniatowej.