Aktualności

Dary do Jaworowa dostarczone!

W odpowiedzi na prośbę Burmistrza Jaworowskiego Urzędu Miasta Obwodu Lwowskiego – Igora Grabowskiego, dzięki zaangażowaniu wielu osób dobrej woli z naszej gminy, a zwłaszcza pani Agaty Adamczyk z Domu Weselnego ”Pod jarzębinami” w Poniatowej, pana Artura Szydłowskiego, burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka oraz dyrekcji i pracowników Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Domu Muzyki w Kraczewicach, została udzielona pomoc humanitarna 24 Oddzielnej Brygadzie Zmechanizowanej im. Króla Daniela, batalionowi obrony terytorialnej w Jaworowskim Rejonie i osobom przesiedlonym, zamieszkującym Jaworów i okolice.

Zebrane artykuły spożywcze, leki, artykuły higieniczne, akumulatory, powerbanki, środki odkażające i odzież, przetransportowano do Jaworowa 4 maja 2022 r.

Na ręce burmistrza Poniatowej zostały przekazane pisemne podziękowania od burmistrza Jaworowa Igora Grabowskiego, dla Wszystkich, którzy wsparli pomoc humanitarną oraz życzenia wszystkiego co najlepsze.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel burmistrza Jaworowa i dołączyli do przeprowadzonej zbiórki darów.