Aktualności

Czerwcowe inwestycje na terenie Gminy Poniatowa

Z początkiem czerwca rozpoczęto prace związane z przebudową dróg gminnych (etap II) składające się z:
1) drogi gminnej 108092L ul. Sporniak w Poniatowej na długości 980,00 m oraz 109,33 m.


Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Wykonawca: WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
Wartość zadania: 250 519,04 zł netto.


2) Drogi w miejscowości Kowala Pierwsza i Kowala Druga na dwóch odcinkach:

a) na działce nr 1142 w Kowala Pierwsza oraz działce nr 1036 Kowala Druga na długości 900,00 m,


b) na działce nr 1142 Kowala Pierwsza oraz działce nr 1036 Kowala Druga na długości 238,51 m.


Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawca: WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
Wartość zadania: 330 114,28 zł netto.

Ponadto, zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „PRZEDBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2618L W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA WRONOWSKA I PLIZIN W GMINIE PONIATOWA” na długości 1,935 km.
Powiat Opolski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość inwestycji: 988 214,02 zł.
Udział Gminy Poniatowa: 360 010,00 zł.
Wykonawca: WOD – BUD Sp. z o. o. , ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik.