Aktualności

Cyfrowa Gmina Poniatowa

W ubiegły piątek Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak z Panią skarbnik Anna Rutą podpisali umowę na dofinansowanie projektu grantowego pn. „Cyfrowa  Gmina Poniatowa”. Projekt jest finansowany w 100 % z środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a  całkowity koszt realizacji Mikroprojektu wynosi 56 000,00 zł.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym z e-usług, poprzez naukę obsługi komputera i Internetu.  Projekt jest przeznaczony  dla mieszkańców gminy Poniatowa, którzy ukończyli 25 rok życia. W ramach projektu od grudnia 2018 r do marca 2019 r.  zostanie przeszkolonych 100 osób. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Poniatowej, pod numerem telefonu 81 820 48 36 wew. 42.