Aktualności

CKPiT w Poniatowej zaprasza na Wielkanocny kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła oraz konkurs pt. „Palma wielkanocna”

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej zaprasza na Wielkanocny kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła oraz konkurs pt. „Palma wielkanocna”, który odbędzie się 2 kwietnia 2017 roku w godzinach 10:00 – 14:00, wyniku konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się o godz. 12:30.

 

 

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Organizator Konkursu:

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej

2. Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi.

3. Zasady uczestnictwa:

W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia, organizacje oraz grupy z terenu naszej gminy. Prace należy wykonać zespołowo.

4. Zasady konkursu:

Na konkurs należy dostarczyć jedną, własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną. Palma musi mieć minimum 100 cm wysokości. Praca konkursowa powinna posiadać cechy palmy wielkanocnej. Palma powinna być wykonana z tworzyw naturalnych i tradycyjnych (słoma, kolorowa bibuła, papier, włóczka, drewno, piórka, suszone kwiaty, borowina, itp.).

Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne.

5. Przebieg konkursu:

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa.

Ocena dokonana zostanie według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,

– dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),

– estetyka oraz trwałość pracy,

– pomysłowość wykonania.

Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody i wyróżnienia.

Zgłoszenia:

Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie

28.03.2017 r. (wtorek) do godz. 18:00

telefonicznie: 81 820 45 54 lub kom. 500 054 451.

Prace zaopatrzone w metryczkę zawierającą: nazwę grupy lub stowarzyszenia należy dostarczyć najpóźniej do wtorku 28 marca 2017 r. do biura CKPiT, ul. Fabryczna 1

Nagrody zostaną wręczone na Wielkanocnym Kiermaszu Sztuki Ludowej i Rękodzieła -2 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej