Aktualności

CKPiT – Inwestycja w Realizacji

Trwają roboty kompleksowego remontu budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Poniatowa otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powstało już kolejne piętro budynku. Ponadto, Centrum zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz będzie wymienione pokrycie dachowe. Budynek zostanie ocieplony oraz uzbrojony w instalację solarną, a pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Na wykonanie remontu Kina Czyn został ogłoszony przetarg.

Wyżej wymienione prace realizowane są w ramach projektu „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, który otrzymał najwyższą punktację 95,33 pkt na 100 możliwych i znalazł się na 1 miejscu projektów do dofinansowania, na którego wykonanie uzyskaliśmy 4 036 893,00 zł.

Całkowita wartość projektu to 4 803 285,88 zł.