Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. został uruchomiony obowiązek składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła przez mieszkańców do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?

Dla nowopowstałych budynków – 14 dni od daty uruchomienia źródła ciepła.

Dla budynków, które już istnieją –  12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r.

Jak składamy deklarację?

W formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pok. 209, II piętro.

Wszelkie pytania dotyczące m.in. CEEB, oraz możliwości wsparcia finansowego wymiany źródeł ogrzewania lub termomodernizacji budynków mieszkalnych można kierować do Wydziału Gospodarki Komulanej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Poniatowej – telefonicznie pod numerem: (0-81) 820-48-36 wew. 41.