Aktualności

Burmistrz Poniatowej otrzymał promesę na zakup samochodu dla OSP Kraczewice

W dniu 21 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia promes na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego, którym łącznie przekazanych zostało 17,3 mln zł.

Podczas uroczystości Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk odebrał promesę wręczoną przez wicemarszałek Sejmu RP Panią Beatę Mazurek oraz Wojewodę Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczewicach.

Władze Gminy Poniatowa stawiają bezpieczeństwo mieszkańców na pierwszym miejscu, a przykładem tego jest przywrócenie posterunku jednostki PSP do Poniatowej. Ponadto, na początku br. został złożony wniosek do WFOŚiGW o udzielenie wsparcia finansowego na zakup samochodu dla OSP Kraczewice. Już w tym roku planowany jest zakup samochodu gaśniczo – pożarniczego dla jednostki OSP w Kraczewicach, którego koszt wyniesie 760 000,00 zł, z czego 260 000,00 zł to dofinansowanie NFOŚiGW i WFOŚiGW, 100 000,00 zł dofinansowanie ze środków KSRG oraz 400 000,00 zł z budżetu Gminy Poniatowa.

Zakup nowego samochodu poprawi funkcjonowanie jednostki, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

_MG_0583