Aktualności

„Budowa chodnika przy ul. Leśniczówka” w Poniatowej

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:
„Budowa chodnika przy ul. Leśniczówka”

W ramach zadania zostaną wykonane roboty brukarskie obejmujące budowę chodnika przy drodze gminnej nr 108083L ul. Leśniczówka na odcinku od km 0+000 do km 1+037, dł. 1,037 km.
W ramach podpisanej w dn. 10.08.2021 roku nr. INP.271.8.2021  umowy Wykonawca wykona chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości ok. 1,60 m usytuowany bezpośrednio przy jezdni drogi gminnej, wykona zjazdy w ciągu chodnika  do nieruchomości, spusty deszczowe wraz ze studniami i  przykanalikami oraz zamontuje barierki chodnikowe.

Wartość umowy wynosi 328 844,35 zł brutto.
Planowany termin realizacji zadania 08.12.2021 roku.
Wykonawcą robót jest firma:
Ermanos Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 5/9, 26-110 Skarżysko-Kamienna