Aktualności

Bezpłatne szkolenie „Wizażystka/stylistka z egzaminem czeladniczym”

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zapraszam do zapisu na bezpłatne szkolenie grupowe.

Osobom zakwalifikowanym przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenie.

Szczegółowe informacje uzyskać można u swojego doradcy klienta 81 827 72 95 – Opole Lubelskie, 81 828 83 95 – Poniatowa lub pod nr 81 827 73 58.