Aktualności

Badanie Sadów według gatunków i odmian

W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie  sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów jabłoniowych, gruszowych, brzoskwiniowych i morelowych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej oraz ogólnej oceny sytuacji w sadownictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Burmistrza o wsparcie w informowaniu mieszkańców o prowadzonym badaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej plakatu oraz
o wyeksponowanie go na terenie Urzędu, tak by interesanci odwiedzając Urząd bezpośrednio lub korzystając z Państwa serwisu internetowego mogli zapoznać się z jego treścią. Więcej informacji na temat badania, metod jego realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl.

Jestem przekonany, iż Państwa wsparcie w promowaniu badania sadów wpłynie na przyjazną postawę respondentów, zaś opracowane wyniki będą służyć społecznościom lokalnym i sprzyjać rozwojowi rolnictwa.