Aktualności

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) jest już w naszym mieście !

Ochotnicza Straż Pożarna  Poniatowa – Miasto, jako beneficjent otwartego konkursu zorganizowanego przez PZU SA w ramach akcji „Pomoc To Moc”, do którego przystąpili z projektem „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe z OSP w Poniatowa – Miasto” zakupiła:

  • Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED),
  • szafkę zewnętrzną na defibrylator,
  • fantomy szkoleniowe 2 szt. (dorosły i dziecko)
  • czujki tlenku węgla.

Projekt ma na celu stworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i przeszkolenia z pierwszej pomocy w tym obsługi AED.

Projekt zrealizowany przy współpracy z Urzędem Miasta, który pomógł w montażu, a także będzie ponosił koszty utrzymania specjalnej skrzynki, która chroni AED przed czynnikami atmosferycznymi do czego musi mieć zapewnione źródło energii elektrycznej. W zadaniu bierze również udział Szkoła Podstawowa in. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, w której będą odbywały się zajęcia z pierwszej pomocy i z obsługi AED.

Defibrylator AED jest zamontowany w centrum miasta na budynku przy ul. Brzozowej 1 obok dworca. Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowa – Miasto wybrała lokalizacje Placu Konstytucji 3 maja ze względu na duży ruch komunikacyjny i pieszy m.in. do szkół, pracy, urzędów, dostępność dużego parkingu i usług handlowych oraz sąsiedztwo strefy rekreacyjnej czyli parku miejskiego oraz kąpieliska miejskiego.
Co to jest defibrylator AED: AED, czyli zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny, to urządzenie do przywracania prawidłowej pracy serca u osoby nieprzytomnej przez osoby laickie.

Urządzenie jest zamontowane w szafce z hasłem „Użyć WYŁĄCZNIE w sytuacji zagrożenia życia!” w momencie otwarcia szafki zostają automatycznie wezwane wszystkie służby ratownicze.

Kilka ważnych informacji:

JAK DZIAŁA ? AED wysyła do serca impuls elektryczny poprzez naklejone na klatkę piersiową elektrody, aby „zresetować” zaburzony rytm. Decyzję o konieczności defibrylacji bądź jej braku AED podejmuje automatycznie na podstawie analizy EKG.

JAK UŻYWAĆ? Należy włączyć AED, otworzyć opakowanie z elektrodami, nakleić je na suchej, nagiej klatce piersiowej i postępować zgodnie z komunikatami. Po przyklejeniu elektrod, AED przystępuje do analizy rytmu serca. W przypadku wykrytego rytmu do defibrylacji zostaniemy poproszeni o wciśnięcie odpowiedniego przycisku.

KIEDY UŻYWAĆ
AED stosuje się wtedy, kiedy widzimy osobę nieprzytomną, która nie reaguje i nie oddycha. Należy niezwłocznie wezwać pomoc, zadzwonić na 112, rozpocząć uciskanie klatki piersiowej i uruchomić AED.