Aktualności

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim apeluje i zachęca do zgłaszania padłych zwierząt bezdomnych oraz wolnożyjących szczególnie w pobliżu siedzib ludzkich, do Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem wójtów, burmistrzów, policji, straży.