Aktualności

Ankieta na potrzeby opracowania diagnozy problemu przemocy na terenie Gminy

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Poniatowa realizuje zadanie ustawowe jakim jest m.in. opracowanie diagnozy problemu przemocy na terenie Gminy. W tym celu konieczne jest zebranie informacji, które posłużą do opracowania odpowiedniego dokumentu.

Zwracamy się do Państwa /wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa/ o pomoc w opracowaniu diagnozy, poprzez wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety.
W celu wypełnienia ankiety prosimy kliknąć w poniższy link, który przekieruje Państwa do formularza ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjjKOvY1f8ORUwuvL9uaz_FGL_XLyAcKy0jgqIejzVe3dHtg/viewform?usp=sf_link

Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas.