Aktualności

ANKIETA DOTYCZĄCA BADANIA EWALUACYJNEGO

W związku z trwającym badaniem ewaluacyjnym związanym z realizacją działań w ramach PROW 2014-2020, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=29a1dbc0&b=41a016927&c=bbc76ffb