Aktualności

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PONIATOWA

Zachęcamy mieszkańców Gminy Poniatowa do wypełnienia ankiety dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który zostanie objęty Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfYvWzjlTG2cWrY2Hgl9oKWzLdRqxJZqUySKWMClsRBr4dRA/viewform?usp=sf_linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfYvWzjlTG2cWrY2Hgl9oKWzLdRqxJZqUySKWMClsRBr4dRA/viewform?usp=sf_link