Aktualności

Akcja „Sprzątanie świata”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się do corocznej akcji „Sprzątanie świata” w Poniatowej.

W szczególności zapraszamy:

  • Sołectwa z terenu Gminy Poniatowa;
  • Spółdzielnie Mieszkaniowe;
  • Przedsiębiorców;
  • Stowarzyszenia;
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;
  • Szkoły Podstawowe w Poniatowej, Kraczewicach, Kowali, Niezabitowie, Poniatowej Kolonii, Dąbrowie Wronowskiej;
  • Zespół Szkół w Poniatowej;
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej;
  • Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej;
  • Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. w Poniatowej.

W tym roku na terenie Gmin będących członkami Celowego Związku Gmin PROEKOB akcja organizowana jest wspólnie z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach.

Zapewniamy niezbędne worki, rękawice oraz kamizelki odblaskowe – do odbioru w Urzędzie Miejskim pokój 210.

Prosimy o organizowanie akcji w poszczególnych sołectwach oraz szkołach w dniach 19-22 kwietnia, tak by umożliwić odbiór odpadów. Miejsce zgromadzenia proszę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Poniatowej pod nr tel. 81 820 48 36 wew 36.

Na zakończenie, w dniu 23 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 sprzątanie Poniatowej – zbiórka pod Urzędem Miejskim. Następnie na godz. 12:00 zapraszamy wszystkich biorących udział w akcji na wspólne grillowanie i wręczenie upominków i dyplomów dla dzieci (plac przy ulicy Brzozowej).

Wszystkie zebrane odpady z terenu Gminy Poniatowa zostaną zważone i przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach.