Aktualności

98. urodziny mjr. Adama Popiołka

1 czerwca major w stanie spoczynku Adam Popiołek obchodził 98 urodziny. Z tej okazji Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Prezes OSP Poniatowa – Miasto Rafał Dobraczyński oraz Zastępca Naczelnika OSP Poniatowa – Miasto Jacek Pietraś złożyli Panu Adamowi serdeczne życzenia oraz wręczyli kosz pełen słodyczy i kwiaty.

Adama Popiołka mieszkańcom Poniatowej przedstawiać nie trzeba. Znają Go tu wszyscy dorośli. Od wielu lat jest prezesem poniatowskiej organizacji Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Adam Popiołek jest synem Ziemi Opolskiej, urodził się 1 czerwca 1923 roku w Karczmiskach, w rodzinie znanego w okolicy i szanowanego kowala Jana Popiołka, matką Jego była Aleksandra z Niedźwiedzkich. Jan Popiołek był uczestnikiem ruchu niepodległościowego (POW) w okresie I wojny, był też żołnierzem frontowym w wojnie 1920 roku. Pani Aleksandra działała w przedwojennym Kole Gospodyń Wiejskich- więc Adam miał w domu znakomite wzorce do naśladowania, otrzymał obywatelskie wychowanie.

Szkołę powszechną ukończył w Karczmiskach, a następnie Gimnazjum Elektro-Mechaniczne w Kazimierzu Dolnym już pod okupacją, bo w roku 1940. Poszedł w ślady ojca, albowiem w roku 1942 wstąpił do Armii Krajowej. Trafił do oddziału podległego Zgrupowaniu ,,Dęba” (czasmi też ,,Argila”) i jako erkaemista brał udział w wielu walkach i potyczkach, np. odbicie bydła pod Wólką Komaszycką czy zlikwidowanie w Zagłobie niemieckiej załogi. Najbardziej jednak znaną akcją, w której uczestniczył, było zniszczenie niemieckiego statku ,,Tanneberg”, kursującego po Wiśle i terroryzującego ludność Powiśla. 31 maja 1944 roku statek został zatopiony, a załoga zlikwidowana.

Po wejściu Armii Czerwonej został aresztowany przez NKWD, znalazł się na Majdanku, a potem w Rosji nad Oką. Stamtąd otrzymał skierowanie do Szkoły Oficerskiej w Riazaniu, bowiem jeszcze w partyzantce ukończył konspiracyjną Szkołę Podoficerską. W stopniu podporucznika trafił do I Armii LP, do 6 pułku piechoty, w którym dowodził plutonem. Z oddziałem tym walczył na Pomorzu, przy forsowaniu Odry i zdobywaniu Berlina, wyzwalał także obóz koncentracyjny Oranienburg. Dotarł nawet do Łaby i spotkał się z wojskami amerykańskimi. Po krótkiej służbie w rejonie Prudnika i demobilizacji w roku 1946 osiedlił się (zgodnie z rozkazem) w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie pracował przy elektryfikacji i odwadnianiu Żuław. Za udział w walkach partyzanckich otrzymał Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, medale Polska Swemu Obrońcy i AK – Akcja Burza. Natomiast za swój udział w walkach frontowych został odznaczony m.in. Medalem Za Odrę, Nysę i Bałtyk oraz polskimi i radzieckim Za Berlin.

Do Karczmisk powrócił w roku 1950 i od razu trafił do ZWSI. Pracę zawodową łączył z nauką w Technikum Wieczorowym, a następnie ze studiami na Politechnice Warszawskiej. W pracy zawodowej stopniowo awansował aż do stanowiska Szefa Działu Kontroli Technicznej. Jego zaangażowanie zawodowe i społeczne zostało zauważone i docenione – za działalność tę otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, liczne dyplomy i listy pochwalne, a także honorowy tytuł Zasłużony dla Poniatowej.

Jeszcze kilka słów o życiu rodzinnym Adama Popiołka. Do Poniatowej przyjechał już z żoną Krystyną, z którą wspólnie dochowali się trójki dzieci, które są chlubą swych rodziców i wpojone im życiowe zasady godnie wcielają w swym codziennym postępowaniu.

Pan Adam jest przykładem, że na każdym etapie życia politycznego i społecznego można mieć i odważnie prezentować własne zasady i poglądy, niejednokrotnie idąc pod prąd bieżących trendów. Tak było np. w roku 1981, gdy głośno nie zgadzał się z działaniami ,,Solidarności” i wystąpił z niej, a także w maju 2000 roku podczas spotkania z Lechem Wałęsą. Można rzec, że major Popiołek prezentuje typowe cechy Pokolenia Kolumbów  – swą młodość poświęcili walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, dorosłe życie odbudowie Polski – kraju sprawiedliwości społecznej.

Źródła: Przegląd regionalny nr 1 styczeń 2004 ISSN 1507-3904, Aleksander Dębski, Zbiory Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej