Aktualności

83. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

Dziś przypada 83. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Polskie Państwo Podziemne (PPP) to zbiorcza nazwa tajnych struktur działającego w kraju państwa polskiego, podległego Rządowi RP na uchodźstwie, działającego od 27 września 1939 r. do 1 lipca 1945r.

Za jego początek uznaje się 27 września 1939, gdy na rozkaz dowódcy obrony Warszawy, generała Juliusza Rómmla, utworzono pierwszą ogólnokrajową organizację konspiracyjną, Służbę Zwycięstwu Polski oraz tajną organizację harcerską Szare Szeregi. Polskie Państwo Podziemne było czymś niepowtarzalnym na mapie okupowanej Europy. Razem z podziemiem Jugosławii stawiło najcięższy opór militarny okupantom oraz posiadało najlepiej rozwinięte struktury cywilne, w tym sądy, szkolnictwo, jednostki odpowiedzialne za ochronę dzieł sztuki oraz plany powojennej obudowy państwa. Brak jest dokładnych danych mówiących o liczebności całego pionu wojskowego, ale szacuje się, że w szczytowym momencie przypadającym na lato1944 r., jego największa organizacja, Armia Krajowa, liczyła około 390 000 zaprzysiężonych członków. Od 1998 r. zgodnie z uchwałą Sejmu RP, obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego właśnie 27 września.