Aktualności

80. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

14 lutego 1942 r. mija 80 lat od utworzenia Armii Krajowej. Tego dnia naczelny wódz generał Władysław Sikorski podpisał rozkaz zmieniający nazwę Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Jej powstanie przyczyniło się do stworzenia jednolitej struktury wojskowej w okupowanym kraju. Armii Krajowej podporządkowały się inne organizacje konspiracyjne walczące o niepodległość Polski. Walkę prowadzoną przez AK wyróżniała ogromna różnorodność działań: wywiad, dywersja, niepodległościowa propaganda, łączność kurierska i radiowa, szkolenie kadr, produkcja środków walki.

Armia Krajowa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnym symboli polskiej niepodległości.