Aktualności

43. rocznica wyboru Św. Jana Pawła II na papieża

  • „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu. 
    Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.
     Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną,
     jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek”.
    Św. Jan Paweł II

16 października 1978 r. w głosowaniu trwającym od 14 października, konklawe wybrało na papieża, arcybiskupa i metropolitę Krakowa 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę.

Po raz pierwszy od 455 lat wspólnocie katolickiej przewodził papież, który nie był Włochem.
Chluba i duma Polaków rozsianych po całym świecie. Człowiek, który swoją charyzmą, postawą, mocą słowa i pielgrzymowaniem zmienił losy świata, przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce.

Śmiało można stwierdzić, że dzięki Niemu Polacy odzyskali podmiotowość, suwerenność i wolność.

Zawsze był blisko ludzi, miał z nimi niezwykły kontakt, inspirującą komunikację, dzielił ich radości i smutki. Mówił w imieniu rodaków, wtedy gdy komuniści zlikwidowali wolność słowa, wolność państwa i wolność narodu.
Swoje słowa kierował do narodu polskiego, by podtrzymać go na duchu, dać nadzieję na lepszy czas, zainspirować do działania i obrony „własnego Westerplatte”, czyli „wymiaru zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić”.

Jan Paweł II był obrońcą godności człowieka. Kochał ludzi i obdarzał ich wielkim szacunkiem.
Niepowtarzalne miejsce w sercu Jana Pawła II zajmowały dzieci. Pokładał w nich nadzieję, ufał, że to one zmienią oblicze tego świata.
„Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!” – mówił.

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił historię Polski i świata.

W Polsce szczególną uwagę zwracamy na takie wydarzenia, jak powstanie „Solidarności” czy upadek muru berlińskiego, ale przez 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II na audiencjach w Watykanie, przyjął 400 szefów państw i koronowanych głów, prawie 200 premierów i tyle samo ministrów spraw zagranicznych, wygłaszał 4 przemówienia dziennie i odwiedził 129 krajów. W pierwszych latach pontyfikatu dyplomatyczne stosunki ze Stolicą Apostolską rozszerzyły się o 88 nowych państw.

Jan Paweł II zainicjował ważne wydarzenia religijne o zasięgu światowym, m.in. Światowe Dni Młodzieży, Światowe Spotkania Rodzin czy Światowe Dnia Modlitwy o Pokój z udziałem przedstawicieli 13 religii.

Jan Paweł II zmienił sposób patrzenia na sytuację w krajach bloku wschodniego i przyczynił się do ich ustrojowej transformacji.

Jan Paweł II od pierwszych dni posługi papieskiej, zarysował kontury swojego działania – zdefiniował się jako „papież Słowianin”, który przez cały pontyfikat bronił praw ludzi wierzących, szczególnie w Europie Wschodniej. 

Jan Paweł II był wielkim człowiekiem – papieżem, który kształtował charaktery, wpływał na losy świata a jednocześnie poprzez swoje słowa wydawał się taki bliski.