Aktualności

4.10.2020 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz otwarcie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Poniatowej Kolonii

W dniu 4 października 2020 r. przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, odbyła się szczególna uroczystość: odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym mieszkańcom oraz otwarcie siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci.

Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą w intencji weteranów wojny polsko – bolszewickiej z terenu Poniatowej Kolonii, sprawowaną przez proboszcza parafii Kraczewice ks. Jerzego Wesołowskiego.
Następnie krótki rys historyczny z tamtego okresu przedstawił miejscowy nauczyciel historii – Pan Bogdan Kuta oraz głos zabrał Pan Zdzisław Ziółkowski – pomysłodawca i inicjator powstania tablicy, mieszkaniec Poniatowej Kolonii, pasjonat lokalnej historii.
Owocem jego pracy jest pamiątkowa tablica, na której widnieją nazwiska 10 bohaterów, którzy wsławili się w walkach w 1920 r.

Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Pan Zdzisław Ziółkowski oraz przedstawiciele lokalnej społeczności, których przodkowie zostali na niej upamiętnieni.
Tablica będzie przypominała kolejnym pokoleniom o bohaterstwie ich przodków.

Hołd i kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli: Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Aneta Poniatowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Pani Ewa Baranowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Pan Janusz Nowomiejski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Pan Seweryn Świątek oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w osobach: Pani Krystyna Czuryszkiewicz, Pani Aleksandra Szlachetka, Pani Agnieszka Klocek, Pan Dariusz Celejewski, Pan Paweł Stachyra a także przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii.

Następnie w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie i absolwenci miejscowej szkoły. Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci, które powstały na wniosek Stowarzyszenia Kobiet Poniatowej Kolonii “Szumiące Topole” w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania “Owocowy Szlak”.
Projekt jest w całości refundowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wartość projektu to 34 250,00 zł.
Z myślą o najmłodszych obok siłowni powstał plac zabaw.
Oficjalnego otwarcia placu zabaw dokonali: Pani Aneta Poniatowska, Pani Ewa Baranowska, Pan Dariusz Celejewski, Pani Agata Oświecińska oraz przedstawiciele miejscowych dzieci i seniorów.

Na zakończenie Pani Dyrektor Bożena Chyła zaprosiła wszystkich obecnych na wojskową grochówkę zasponsorowaną przez sołectwo Poniatowej Kolonii I i II, a przygotowaną przez Pana Piotra Sułka oraz na słodki poczęstunek przygotowany przez mieszkanki Poniatowej Kolonii.