Aktualności

6 marzec 2021 r. – II Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Lubelskiego w Poniatowej pn. „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”.

W dniu 6 marca 2021 r. odbyła się II Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Lubelskiego w Poniatowej pn. „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z  Covid-19 wydarzenie  zorganizowane było tak, aby zachować dystans i wszelkie zasady bezpieczeństwa. W sali kinowej Kina „Czyn” odbywały się koncerty a w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej KGW prezentowały swoje stoiska i przedmioty konkursowe.

Wydarzenia objęte było honorowym patronatem Pani Beaty Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Pana Pawła Karczmarczyka Burmistrza Poniatowej.

Współorganizatorami wydarzenia był Urząd Miejski w Poniatowej i Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ponaitowej.

Całość rozpoczęła się od koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy CKPiT w Poniatowej, po czym wszystkich przybyłych i zaproszonych gości oficjalnie powitał Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk.

Wśród  obecnych na wydarzeniu byli: Przemysław Czarnek – Minister Edukacji  i Nauki, Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Maryla Symczuk – Dyrektor Oddziału Cukrowni Werbkowice w Werbkowicach, Lucyna Modrak – Członek Zarządu Fundacji Krajowej Spółki Cukrowej SA „Pomaganie krzepi”, Dariusz Danilewicz – Prezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych,  Piotr Błażewicz – Członek Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych, Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Kamila Grzywaczewska – pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Kół Gospodyń Wiejskich / Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie,

Anna Baluch – Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, Marek Wojciechowski – Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, w imieniu starosty opolskiego Dariusza Piotrowskiego – Pan Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Bernarda Giza-Małecka kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Opolu Lubelskim, Monika Parafianowicz –  Wiceprezes Elewarr Sp. z o.o., Ewa Baranowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej, Janusz Nowomiejski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej, Seweryn Świątek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej, Anna Ruta – Skarbnik Gminy Poniatowa, Sławomir Plis – Burmistrz Opola Lubelskiego, Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, w imieniu Wójta Gminy Karczmiska Janusza Goliszka – Pan Zenon Rodzik Sekretarz Gminy Karczmiska oraz delegacje KGW z województwa lubelskiego

W imieniu Pana Jacka Sasina Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych list intencyjny odczytała Pani Maryla Symczuk. Głos zabrali Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki oraz Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski.

Na scenie sali kinowej wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej, Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej, Zespół Śpiewaczy „Kowalanki”, Zespół wokalny „Poniatowianki”, Kapela Wojciechowska z Wojciechowa, Zespół wokalny „Vocal”, swój monolog w gwarze powiślańskiej zaprezentowała Pani Zofia Zychman a uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim przedstawił prezentację na temat aspektów zdrowotnych orkiszu i zbóż.

Równolegle w CKPiT swoje stoiska zaprezentowały: KGW z Kowali Pierwszej, KGW z Poniatowej Wsi, KGW ze Spław, KGW „Lawenda” ze Stasina, KGW Popkowice Majdanek, KGW Zagrody, Eco-Vita Teresa Szkuat-Gruszczyk i firma Elewarr Sp. z o.o.

W/w KGW brały udział w zorganizowanym w ramach konferencji konkursie na przygotowanie „Dekoracji, przedmiotu, rzeczy z wykorzystaniem zbóż Lubelszczyzny”. Swoje prace plastyczne w postaci wystawy obrazów zaprezentowała Pani Agnieszka Kida z KGW w Kowali Pierwszej.  

Rozstrzygnięcie konkursu i odczytanie wyników odbyło się w sali kinowej Kina „Czyn”. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone przez Burmistrza Poniatowej Pana Pawła Karczmarczyka, pełnomocnika przy wojewodzie lubelskim ds. KGW Panią Kamilę Grzywaczewską i Wiceprezesa Elewarr Sp. z o.o. Panią Monikę Parfianowicz. Sponsorem nagród rzeczowych za zajęcie I, II i II miejsca była firma Elewarr Sp. z o.o. a nagrody za wyróżnienie ufundował Urząd Miejski w Poniatowej.

Wyniki konkursu:
I miejsce – KGW z Poniatowej Wsi
II miejsce  – KGW z Kowali Pierwszej
III miejsce – KGW Zagrody
Wyróżnienia: KGW Spławy, KGW Stasin, KGW Popkowice Majdanek.

W CKPiT przez cały czas trwania wydarzenia odbywały się koncerty na scenie i nagrania do wejść na żywo dla TVP3 Lublin i TVP Info, Radio Lublin oraz felietonu do Panoramy Lubelskiej.

KGW Michalów i Zamojskie Zakłady Zbożowe rozstawione były na zewnątrz CKPiT z mobilnym piecem do wypieku chleba, gdzie na miejscu pieczone były cebularze.

Dziękujemy uczestniczącym w II Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Lubelskiego w Poniatowej pn. „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny” za przybycie, kultywowanie tradycji i wymianę doświadczeń.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja konferencji będzie mogła mieć charakter taki, jak pierwsza konferencja z 2019 r. tj.  bez obostrzeń i limitów.