Aktualności

27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

 Dzień 27 stycznia obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień ten ustanowiła w listopadzie 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Termin „Holokaust” (Holocast) wywodzi się z języka greckiego, w którym oznacza „całopalenie”. Pierwotnie odnosił się do rytualnych obrzędów, obecnie określa ludobójstwo i zagładę około 6 milionów europejskich Żydów, dokonaną przez nazistowskie Niemcy i ich sojuszników w okresie II wojny światowej.

Jesienią 1941 roku podjęto decyzję o tzw. „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” (die Endlösung der Judenfrage). Akcję powierzono oddziałom SS, zaś koordynatorem działań został Adolf Eichmann. Masowe ludobójstwa w większości przeprowadzone zostały na okupowanych przez III Rzeszę terenach polskich. Była to próba eksterminacji całego narodu żydowskiego, jak również Zagłady Romów, których Hitler uważał za „podludzi”.
W wyniku systematycznego realizowania planów fuhrera, Niemcy doprowadzili do wymordowania ok. 2/3 narodu żydowskiego.

Obozy koncentracyjne, w którym zamordowano ponad milion Żydów, stały się fabrykami śmierci i miejscem zagłady wielu narodów. Trudno w pełni oszacować rozmiary Holokaustu i liczbę ofiar hitlerowskiego terroru. Poza 6 milionami ofiar narodowości żydowskiej, dochodziło do masowych mordów na etnicznych Polakach i radzieckich jeńcach wojennych. 
Ponad 2 miliony ofiar Holokaustu stanowiły dzieci. Ofiary wśród polskich Żydów szacuje się, według różnych źródeł, na 2,6 – 3,3 mln osób. W sumie, w wyniku hitlerowskiego terroru i ludobójstwa na przestrzeni 6 lat II wojny światowej, śmierć poniosło około 11 milionów osób.

Pamiętamy!