Aktualności

Informacja dot. wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Poniatowej
informuje:

  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza, wójta lub prezydenta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. – 31 lipca 2018 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poniatowej: www.um.poniatowa.pl (w poradniku interesanta).

Wnioski będą przyjmowane w Punkcie Obsługi

Interesanta (parter) i pokoju 209.