Aktualności

230. Rocznica Konstytucji 3 Maja

Polskie święto państwowe obchodzone 3 Maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r., ustanowione w 1919 r. i ponownie w 1990 r.

 3-go Maja 1791 r. uchwalono drugą po korsykańskiej konstytucję w nowożytnej Europie, a na świecie trzecią po amerykańskiej.

Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 r.. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 r.

Państwo polskie, coraz słabsze, nękane już wówczas działaniami zaborców, miało na nowo dołączyć do grona nowoczesnych, sprawnie zarządzanych organizmów państwowych. Konstytucja zmieniła ustrój państwa z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczyła też znacząco demokrację szlachecką, zrównała w prawach politycznych mieszczan i szlachtę a chłopom zapewniła ochronę państwa.

W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic Konstytucji 3 Maja było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli surowo karani przez policję.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r.

Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie.

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r., która weszła w życie 28 kwietnia 1990 r.

Konstytucja 3 Maja 1791 r. stała się jednym z fundamentów polskiej państwowości, a rocznica jej uchwalenia zawsze była i jest okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej.