Aktualności

23-24 kwietnia 2022 r. konferencja „Obozy jenieckie i martyrologia ludności w „małej” Ojczyźnie na przykładzie Poniatowej”

W dniach 23-24 kwietnia 2022 r. w Kinie Teatr Czyn w Poniatowej odbyła się konferencja Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie pt. „Obozy jenieckie i martyrologia ludności w „małej” Ojczyźnie na przykładzie Poniatowej”. Organizatorami wydarzenia, poza wspomnianą Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych były również: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gmina Poniatowa, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej. Patronat honorowy nad wydarzaniem objęli: Poseł na Sejm RP pani Gabriela Masłowska, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Państwowe Muzeum na Majdanku. Patronami medialnymi dwudniowej konferencji były TVP3Lublin, Polskie Radio Lublin oraz Kurier Lubelski. Spośród licznie zaproszonych gości, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Poseł na Sejm RP pani Gabriela Masłowska, reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki Janusz Wawerski, w imieniu Wojewody Lubelskiego Karol Rzepecki, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban, przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin Zdzisław Niedbała, generał brygady, pilot Ryszard Hać, płk Andrzej Marciniuk, mjr Sławomir Wiśniewski, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Tadeusz Sławecki, regionaliści z województwa lubelskiego, Radni Rady Miejskiej w Poniatowej z Przewodniczącą Rady panią Ewą Baranowską na czele, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Poniatowa, skarbnik Gminy pani Anna Ruta, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego a także nauczyciele, dzieci, młodzież szkół podstawowych z gminy oraz z Zespołu Szkół w Poniatowej. Uroczystość prowadzoną przez prof. Mariana Surdackiego przewodniczącego WRTR w Lublinie oraz panią Ewelinę Barwińską – Mazur z WOK w Lublinie, zainaugurował występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z CKPiT w Poniatowej pod batutą pana Jarosława Mielko. Po muzycznym występie, głos zabrał gospodarz – burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, a następnie honorowi goście: w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Janusz Wawerski, Poseł na Sejm RP Gabriela Masłowska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban, Karol Rzepecki, który odczytał list Wojewody Lubelskiego. Część powitalną zakończył dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dr Artur Sępoch. Po oficjalnych przemówieniach rozpoczęła się część wykładowa, podczas której wystąpili: prof. Tomasz Panfil z tematem „Niemiecka polityka eksterminacji ludności Polski w latach 1939 – 1945”, dr Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku z prezentacją pt. „Okupacyjne losy mieszkańców Lubelszczyzny na kanwie monografii „Więźniowie KL Lublin 1941 – 1944”, dr Artur Podgórski z wykładem „Martyrologia na terenie gminy Poniatowa 1939 – 1945”, dr Dominik Szulc z prezentacją „Małe miasto – małe zbrodnie? Rozprawa ze stereotypem na przykładzie Kraśnika”, dr Marcin Pastwa z tematem „Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa” oraz Władysław Mądzik z prezentacją „Działania Armii Krajowej w Gminie Poniatowa”.

Po bogatym programie merytorycznym goście zostali zaproszeni na bardzo ciepło przyjęte i długo oklaskiwane występy zespołów: „Szczygiełki” oraz „Scholares Minores pro Musica Antiqua”, które zostały poprowadzone przez Danutę i Witolda Danielewiczów w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej. Drugi dzień konferencji rozpoczął się uroczystą mszą w intencji regionalistów w Kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej. Następnie odbyła się prezentacja ścieżki edukacyjnej mieszczącej się w Parku Miejskim, powstałej w ramach projektu realizowanego przez Gminę Poniatowa pt. „Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa”. Kolejna część konferencji odbywała się w Kinie Teatr Czyn i podobnie jak pierwszego dnia, rozpoczął ją występ muzyczny, tym razem Dziecięcej Kapeli Ludowej z CKPiT. Następnie zastępca burmistrza Poniatowej pani Aneta Poniatowska wygłosiła referat o historii Poniatowej, na zakończenie którego serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie oraz prelegentom za przygotowanie bardzo ciekawych wykładów. Po pani zastępcy burmistrza, z krótką prezentacją na temat „Mieszkańców Lubelszczyzny w armii carskiej” wystąpił Piotr Glądała z Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. W dalszej kolejności, pan Rafał Pastwa prezes Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej przedstawił prezentację nawiązującą do 35-lecia działalności Towarzystwa. Była to doskonała okazja do wspomnień i refleksji. Po części oficjalnej, popłynęły podziękowania i gratulacje od gości dla Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej, jak i od TPP dla osób wspierających działanie Towarzystwa.

Pan burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz pani zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowej również dołączyli do grona osób składających gratulacje, dziękując za działania podejmowane na rzecz upowszechniania informacji o życiu Poniatowej, dziejach naszego Miasta i Gminy, prowadzenie Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz złożyli wyrazy wdzięczności za pracę służącą kształtowaniu tożsamości kulturowej i historycznej naszej „małej” Ojczyzny.

Towarzystwu Przyjaciół Poniatowej życzymy kolejnych udanych jubileuszy.


Tym akcentem, dwudniowa konferencja została oficjalnie zakończona.
Biorącym udział w dwudniowym wydarzeniu, dzieciom i młodzieży ze szkół podstawnych Gminy Poniatowa oraz z Zespołu Szkół w Poniatowej, a także dzieciom i młodzieży uświetniającym wydarzenie swoimi występami w Kinie Tetr Czyn, wręczone zostały upominki przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.