Aktualności

LGD „Owocowy Szlak” zaprasza do udziału w projekcie „Wyzwalamy potencjał NEET”

Lokalna Grupa Działania „OWOCOWY SZLAK” wraz z Kraśnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych IMPULS oraz Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ‚OIC Poland’ realizują projekt pt. „Wyzwalamy potencjał NEET” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkałe w powiecie kraśnickim i opolskim (woj. lubelskie)
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy (czyli osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna)
 • osoby długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy (młodzież do 25 lat- osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; dorośli 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • osoby bierne zawodowo (tzn. osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna, z wyjątkiem studentów studiów stacjonarnych). Studenci studiów niestacjonarnych i wieczorowych mogą brać udział w projekcie pod warunkiem, że nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne.
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby, które zakończyły edukację najpóźniej na poziomie szkoły średniej – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum- lub szkoły zawodowej.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Diagnozę kompetencji zawodowych z tworzeniem Indywidualnych Planów Działania
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Staże zawodowe – 1850,00 zł miesięcznie!
 4. Kursy kwalifikacyjne wynikające z indywidualnych predyspozycji oraz zapotrzebowania pracodawców:
 • Pracownik obsługi biurowej wraz z EDCL – egzamin zewnętrzny w PIT
 • Opiekun osób starszych  – egzaminem zewnętrznym VCC
 • Pracownik małej gastronomii z elementami cateringu – egzamin czeladniczy
 • Pracownik usług kosmetycznych – egzamin czeladniczy
 • Operator wózków jezdniowych – egzamin UDT
 • Monter izolacji rusztowań budowlanych – egzamin IMBiGS
 • Techniki sprzedaży – egzamin VCC

Dodatkowo zapewniamy:

 • ubezpieczenie dla wszystkich uczestników na cały okres trwania projektu,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • wyżywienia podczas szkoleń,
 • pokrycie kosztów egzaminów,
 • stypendia szkoleniowe,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe.

 

Rekrutacja trwa! Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Tel. 81 827-72-31, email: młodziez.neet@gmail.com

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

 1. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

www.lgdowocowyszlak.pl

Więcej informacji: Informacja dot. projektu