Aktualności

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w dniu 18 lipca 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn „Lokalny Program Rewitalizacji- szansą na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”.  Projekt jest dofinansowany w 90 % w ramach programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020”, wsparcie z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce.

Głównym celem projektu jest pomoc finansowa dla Gminy Poniatowa  w celu przygotowania rzetelnego dokumentu  jakim będzie Lokalny Program Rewitalizacji.  LPR powstanie podczas konsultacji  i przy współpracy z naszymi mieszkańcami. Określona zostanie w nim diagnoza i analiza obszaru zdegradowanego Poniatowej.

Lokalny Program Rewitalizacji jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w planowanym ubieganiu się o środki z funduszy Unii  Europejskiej, na realizację dużych projektów inwestycyjnych.

Kwota  uzyskanego dofinansowania to 174 195,00 zł.