Aktualności

16 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę” Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II. zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 w wieku 84 lat.
Był to Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta, aktor i miłośnik gór.
Zasłynął jako niestrudzony pielgrzym, władający wieloma językami oraz inspirator przemian na świecie. Jego życie i ponad 26-letni pontyfikat był wyjątkowym darem dla Kościoła w Polsce i na świecie.
16 października 1978 r. w głosowaniu trwającym od 14 października, konklawe wybrało na papieża, arcybiskupa i metropolitę Krakowa 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę.

Po raz pierwszy od 455 lat wspólnocie katolickiej przewodził papież, który nie był Włochem.
Chluba i duma Polaków rozsianych po całym świecie. Człowiek, który swoją charyzmą, postawą, mocą słowa i pielgrzymowaniem zmienił losy świata, przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce.

Śmiało można stwierdzić, że dzięki Niemu Polacy odzyskali podmiotowość, suwerenność i wolność.

Zawsze był blisko ludzi, miał z nimi niezwykły kontakt, inspirującą komunikację, dzielił ich radości i smutki. Mówił w imieniu rodaków, wtedy gdy komuniści zlikwidowali wolność słowa, wolność państwa i wolność narodu.
Swoje słowa kierował do narodu polskiego, by podtrzymać go na duchu, dać nadzieję na lepszy czas, zainspirować do działania i obrony „własnego Westerplatte”, czyli „wymiaru zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić”.

Jan Paweł II był obrońcą godności człowieka. Kochał ludzi i obdarzał ich wielkim szacunkiem.
Niepowtarzalne miejsce w sercu Jana Pawła II zajmowały dzieci. Pokładał w nich nadzieję, ufał, że to one zmienią oblicze tego świata.
„Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!” – mówił.

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił historię Polski i świata.

W Polsce szczególną uwagę zwracamy na takie wydarzenia, jak powstanie „Solidarności” czy upadek muru berlińskiego, ale przez 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II na audiencjach w Watykanie, przyjął 400 szefów państw i koronowanych głów, prawie 200 premierów i tyle samo ministrów spraw zagranicznych, wygłaszał 4 przemówienia dziennie i odwiedził 129 krajów. W pierwszych latach pontyfikatu dyplomatyczne stosunki ze Stolicą Apostolską rozszerzyły się o 88 nowych państw.

Jan Paweł II zainicjował ważne wydarzenia religijne o zasięgu światowym, m.in. Światowe Dni Młodzieży, Światowe Spotkania Rodzin czy Światowe Dnia Modlitwy o Pokój z udziałem przedstawicieli 13 religii.

Jan Paweł II zmienił sposób patrzenia na sytuację w krajach bloku wschodniego i przyczynił się do ich ustrojowej transformacji.

Jan Paweł II od pierwszych dni posługi papieskiej, zarysował kontury swojego działania – zdefiniował się jako „papież Słowianin”, który przez cały pontyfikat bronił praw ludzi wierzących, szczególnie w Europie Wschodniej. 

Jan Paweł II był wielkim człowiekiem – papieżem, który kształtował charaktery, wpływał na losy świata a jednocześnie poprzez swoje słowa wydawał się taki bliski.
Jana Pawła II beatyfikowano 1 maja 2011 roku, kanonizowano – 27 kwietnia 2014 roku.
Obie uroczystości odbyły się na placu św. Piotra w Rzymie.