Aktualności

15 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Kombatanta

Międzynarodowy Dzień Kombatanta, obchodzony co roku 15 kwietnia, ustanowiony został, aby oddać hołd żołnierzom, partyzantom oraz uczestnikom ruchu oporu, którzy walczyli o wolność i niepodległość.

W tym dniu możemy wyrazić wdzięczność naszym Przodkom, którzy żyjąc i walcząc w trudnych dla naszej Ojczyzny czasach, przyczynili się do tego, że dziś możemy żyć w wolnym, demokratycznym kraju. W ten sposób okazujemy wdzięczność tym, którzy, nie tylko poprzez działania zbrojne, ale również tajne nauczanie, udzielanie schronienia osobom narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej, działanie we władzach powstań narodowych czy w strukturach administracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego, z narażeniem życia działali na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzez pielęgnowanie pamięci o Kombatantach podtrzymujemy świadomość historyczną młodszych pokoleń oraz okazujemy naszą wdzięczność za Ich wielkie poświęcenie i ofiarność. Wspominając kombatantów, którzy już odeszli, również dajemy świadectwo, iż ofiara z Ich życia jest przez nas doceniana, a ryzyko, którego się podjęli miało sens. Naszym obowiązkiem jest utrwalenie pamięci o osobach szczególnie zasłużonych dla Ojczyzny.

Kombatanci są bohaterami, a ich przywiązanie do Ojczyzny i gotowość do poświęcenia życia za kraj, jest postawą godną najwyższego szacunku.