Aktualności

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

Chrzest pierwszego historycznego władcy Polski, księcia Mieszka I, uznawany jest przez historyków za początek Państwa Polskiego.
Za datę chrztu Mieszka I przyjmuje się dzień 14 kwietnia 966 r.

Przyjęcie chrztu zostało poprzedzone małżeństwem Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą w 965 roku.
Mieszko I włączając polskie ziemie do grona krajów chrześcijańskich, zdecydował się na stworzenie trwałej organizacji państwa, która scalać miała podbite wcześniej tereny.
Przez chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się również z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.


Święto Chrztu Polski Sejm RP ustanowił 22 lutego 2019 roku.


Święto Chrztu Polski staje się bardzo ważnym wydarzeniem podkreślającym chrześcijańską tożsamość naszego narodu i rolę Kościoła w historii Polski.


Zachęcamy do upamiętnienia tego wydarzenia poprzez wywieszenie flagi w swoich domach.