Aktualności

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kobiet „ZIELONE SIOŁO”

22 października 2017 roku odbył się Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia „Zielone Sioło”, któremu towarzyszyło otwarcie Klubu Kultury w Niezabitowie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy w Niezabitowie. Następnie wszyscy udali się na cześć artystyczną, którą otworzyła Pani Prezes Jadwiga Flasińska.

Na uroczystość przybyły zaprzyjaźnione zespoły z terenów gminy Poniatowa oraz goście,  wśród których znaleźli się m.in. Starosta Opolski Pan Zenon Rodzik, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Bogdan Kuta,  Burmistrz Gminy Poniatowa Pan Zygmunt Wyroślak, Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek, Skarbnik Gminy Poniatowa Pani Anna Ruta, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Chyła, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do Spraw Rodziny Pani Bożena Szwed, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie Pan Ireneusz Radomski, Kierownik Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Pani Joanna Kawałek oraz radni.

Stowarzyszenie „Zielone Sioło” z Niezabitowa funkcjonuje od 2007 roku. Jego misją jest kultywowanie tradycji ludowej, aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego, propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia. Panie zajmują się również działalnością artystyczną. W swym repertuarze mają piosenki popularne, biesiadne oraz ludowe. Swoim talentem kulinarnym i rzemieślniczym wyróżniają się na Kiermaszach Sztuki Ludowej i Rękodzieła w Poniatowej.

Zastępca Burmistrza, Pani Krystyna Sołdek skierowała słowa uznania do działaczek stowarzyszenia, które aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach oraz akcjach społecznych. Pan Burmistrz docenił inicjatywę organizacji, trud włożony w jej  funkcjonowanie oraz rozwój społeczności lokalnej. Przedstawiciele władz uhonorowali jej działania, które przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku Gminy i motywują innych mieszkańców do współpracy oraz aktywności w celu tworzenia lepszego, bardziej przyjaznego nam wszystkim otoczenia.

Dzięki występom lokalnych grup muzycznych, uroczystość nabrała wyjątkowego charakteru. Część artystyczną rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej pod batutą kapelmistrza Jarosława Mielko. Ponadto, zaprezentowały się zespoły tj. Kapela Ludowa, Nadzieja, Poniatowianki, Vocal oraz Kowalanki. Jubilatki ze Stowarzyszenia „Zielone Sioło” zagościły na scenie wykonując dobrze znane widowni utwory. Prowadzący Pan Dariusz Gołofit rozbawiał publiczność, wtajemniczał ją w historię wsi Niezabitów oraz przygrywał występującym zespołom.

Serdecznie gratulujemy Jubilatkom wytrwałości w swoich poczynaniach, życzymy dalszych sukcesów oraz motywacji do działania.

Nowo zmodernizowanemu Klubowi Kultury w Niezabitowie dziękujemy za dotychczasową działalność oraz życzymy sukcesów w promowaniu kultury w naszym regionie.