Aktualności

1 MAJA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI LUDZI PRACY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI  LUDZI PRACY zwane Świętem Pracy to międzynarodowe święto, które obchodzone jest rokrocznie 1-go maja, począwszy od 1890 roku. 
Data Święta Pracy jest stała, dlatego święto to rokrocznie przypada w tym samym terminie.

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago.

Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w 1890 roku i niejednokrotnie odbywały się wbrew woli zaborców.
W 1950 roku rząd komunistyczny nadał dniu 1-go maja status święta państwowego. W ten sposób 1 maja stał się dniem wolnym od pracy.
W czasach PRL-u w tym terminie organizowano liczne pochody z obowiązkowymi „szturmówkami”.
W latach 80. demonstracje pierwszomajowe organizowała podziemna Solidarność.