Projekt pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” realizowany przez Gminę Poniatowa na podstawie umowy nr 58/RPLU.11.02.00-06-0031/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawartej 28.06.2018 r. między Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, a Gminą Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.