Projekty europejskie

612, 2016

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa na Spacer Badawczy

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa na Spacer Badawczy po Poniatowej!
W trakcie, będzie można zgłaszać swoje pomysły i sugestie dotyczące zagospodarowania terenów oraz  potrzeb w zakresie infrastruktury. Wszystkie koncepcje na bieżąco będą konsultowane z ekspertem […]

Czytaj dalej

2207, 2015

PROW

Tytuł Projektu: Budowa wodociągu Kowala

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja, mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Kowali Pierwszej, Kowali Drugiej, Spław oraz częściowo Kraczewic Prywatnych poprzez budowę sieci […]

Czytaj dalej

2207, 2015

RPO

Tytuł projektu: „Promocja Gospodarcza gminy Poniatowa”
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna
Nazwa Działania 2.4 Marketing gospodarczy
Schemat B

Celem głównym projektu jest poprawa możliwości promocyjnych gminy Poniatowa poprzez stworzenie […]

Czytaj dalej

2207, 2015

ZPORR

Tytuł Projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Poniatowej

 

Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków wymusiły nowe przepisy dotyczące jakości odprowadzanych ścieków po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Modernizacja była niezbędna także ze względów technicznych, gdyż po 20-letnim okresie […]

Czytaj dalej

2207, 2015

Kapitał Ludzki

1. Projekt Rozwinąć skrzydła to dodatkowo ponad 2 230 000 zł na edukację uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w gminie Poniatowa

Kluczowym zadaniem oświaty jest podwyższanie wyników osiąganych przez uczniów gimnazjum i szkół podstawowych zdających egzaminy zewnętrzne. Analiza wyników […]

Czytaj dalej

2207, 2015

Inne

Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012

W skład zespołu boisk wchodzi: boisko do piłki nożnej o wymiarach 26x56m ze sztuczną trawą, boisko do piłki ręcznej z polem gry w koszykówkę i tenisa ze sztuczną nawierzchnią, modułowy budynek szatniowo – sanitarny. Cały zespół […]

Czytaj dalej